Hjem

Det er ikke mange år siden en person med litt innsatsvilje og en gammel datamaskin kunne sette opp sin egen server, lage nettsider og jobbe med data uten å ha en videre utdannelse.

Dette er ikke like enkelt i dag, men det er fremdeles muligheter for de som faktisk satser. Denne nettsiden er lagt for nettopp deg! Du som elsker å programmere, men ikke helt vet hvordan du skal ta det til det neste steget!

Ute av gutterommet/jenterommet og inn en profesjonell dataverden

Veldig mange dyktige programmere og datateknikere begynner hjemme på gutte- eller jenterommet. Her plukkes datamaskiner fra hverandre før man sette dem sammen igjen på nye måter. Ny og gammel teknologi blandes for å se hva som gir best ytelse.

Eller man sitter og programmer nettsider til langt utpå natten, til foreldrenes store irritasjon. Så lager man små programmer som ikke gjør så mye nyttig, men bare er morsomme. Etter hvert vil man kanskje bryne seg på noe mer nyttig og utvider repatoaret.

Ikke nødvendigvis skoleflink

Det er mange som forbinder programmere med skoleflinke, såkalte nerder. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det finnes mange svært dyktige programmere som aldri har gjort det bra på skolen.

Å programmere dataspill, lage nettsider og mye annet datateknisk handler nemlig ikke bare om å skulle løse matte problemer eller lese tekster, det handler om en følelse. Det er mange som har en intuitiv forståelse av hvordan dette fungerer.

Denne forståelse kan ofte ikke overføres til papiret og kan sammenlignes med kunst. Denne type programmerere har skapt noen av verdens beste programmer, men det er få av dem.

Dagens krav er høye

Det var enklere å skulle programmere og slå seg opp som programmerer før. De første som drev med programmering av nettsider og dataspill og annet gjorde dette før noen hadde begynt å tenke på utdanning eller spesielle yrker knyttet til dette.

Men etter hvert som teknologien har blitt mer og mer avansert, så har også mange utdanningsløp dukket opp. I dag er det mange yrker hvor man kun fokuserer på data og datateknikk. Sett i lys av dette så er det helt naturlig at bedrifter ønsker spesialisert utdanningsløp for å sikre at de som utfører jobbene er kvalifisert.

En ulempe med dette er at mange programmere utelukkes fra videre utvikling fordi de rette og slett ikke er flinke nok på skolen. De er flinke til å programmere, men det er vanskelig for dem å komme seg videre.

På denne siden ønsker vi å kunne tilby tips og råd om hvordan man skal kunne komme seg videre.

Mulighetene er der, man må bare gripe dem

Det er utrolig viktig at programmeringskunsten ikke forsvinner. Matematikk og regler må ikke få lov til å overta alle aspekter ved programmeringen og arbeidet rundt dette.

Dataprogrammer, dataspill, spilleautomater online, app’er og annet bør fremdeles beholde litt av rebellen, litt av det utradisjonelle og regelbryterne for å komme seg flere steg videre. Vi trenger aller typer programmere!